Đôn gỗ, kệ kê chậu cây nội thất bằng gỗ Tràm màu Đen chân Tròn C42xR32cm