Đôn gỗ, kệ kê chậu cây nội thất bằng gỗ Tràm chân Tròn C30xR27cm-màu Nâu