Đế lót chậu cây có bánh xe Vuông màu Vàng R30cm chịu lực 80kg R30xC8cm