Đế lót chậu cây có bánh xe Vuông Đen chịu lưc 80kg bằng Gỗ R30xC8cm