Đế lót chậu cây có bánh xe chịu lưc 180kg bằng Gỗ Tròn màu Nâu R40xC9cm