Đế lót chậu cây có bánh xe chịu lưc 120kg bằng Gỗ Tròn màu Đen R30xC8cm